092 322 6886

Đừng để bệnh nhân trở thành… vật thí nghiệm

Kỹ thuật phẫu thuật phải được áp dụng thành thạo trước khi ứng dụng điều trị trên người.

Kỹ thuật phẫu thuật phải được áp dụng thành thạo trước khi ứng dụng điều trị trên người. Khi khoa học càng phát triển thì con người trở thành trung tâm phục vụ các hoạt động xã hội. Kể cả hoạt động điều trị. Vấn đề y đức được đặt ra là: làm sao để bệnh nhân không phải là vật thí nghiệm cho các phương pháp phẫu thuật mới? Mới ở đây có nghĩa là lần đầu tiên được áp dụng trên con người. Hoặc mới theo nghĩa phẫu thuật được áp dụng ở một nước khác sau khi đã triển khai ở những nước tiên tiến.

Những sai sót trong y khoa trên phương diện phẫu thuật phải ngày càng hạn chế tối đa bằng nhiều biện pháp. Ví dụ như: đào tạo bác sĩ có kỹ năng tiền lâm sàng trước khi tham gia khám chữa bệnh. Đào tạo phẫu thuật viên thành thạo các kỹ thuật phẫu thuật trước khi ứng dụng trên bệnh nhân bằng các khóa học thực hành trên thi thể… Tuy nhiên tại Việt Nam chưa có các biện pháp chế tài bằng luật pháp để có thể khiến việc áp dụng một cách vội vã; hay áp dụng khi chưa thành thạo phương thức phẫu thuật sẽ bị hạn chế tối đa.

Đừng để bệnh nhân trở thành… vật thí nghiệm

Nhiều kỹ thuật phẫu thuật chỉ mới được giới thiệu và phẫu thuật biểu diễn trên bệnh nhân đã được đem ra áp dụng mà chưa được đào tạo qua những khóa học mô hình hay trên thi thể hoặc động vật. Điều này rõ ràng bệnh nhân trong một ý nghĩa nào đó đã trở thành người bị thí nghiệm.

Dựa trên những phát triển như vậy, ở các nước, nhiều trường đại học, bệnh viện, trung tâm viện trường y khoa đã hình thành phát triển các trung tâm phẫu thuật thực nghiệm nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu; giảng dạy; chuyển giao; nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật cho các bác sĩ hay dược sĩ. Bác sĩ trước khi ra trường, phẫu thuật viên muốn cập nhật kỹ thuật phẫu thuật hay muốn phát triển kỹ thuật mới đều tìm đến các trung tâm này như một phương tiện giúp họ phát triển tay nghề, thực hiện các ý tưởng.

Việt Nam đã hội nhập với thế giới thông qua việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

Việt Nam đã hội nhập với thế giới thông qua việc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới. Các lĩnh vực khác như y khoa cũng không thể đứng ngoài dòng chảy hội nhập này. Muốn thật sự hòa mình vào sinh hoạt chung của giới y khoa thế giới; không cách gì khác hơn là phải có những điểm tương đồng trong vấn đề thực hành y đức trong phẫu thuật như các nước trên thế giới.

Để giải quyết khía cạnh y đức trong phẫu thuật; các trường đại học y khoa phải đi đầu trong việc hình thành các trung tâm phẫu thuật thực nghiệm. Giúp đào tạo các phẫu thuật viên thành thạo tay nghề trước khi họ cầm dao mổ trên người bệnh. Trung tâm như vậy sẽ là bệ phóng cho các ý tưởng mới; các cải tiến trong kỹ thuật phẫu thuật mà không vi phạm y đức.